Filozofie firmy

Rodinná firma – závazek a tradice

zodpovědnost – vstřícnost – odbornost
k obchodním partnerům a k zaměstnancům

Komplexnost – výzkum – vývoj – výroba – služby – užití

Zákazník a odběratel je náš partner

společně k prosperitě

Spojení vědy a výroby

vycházíme z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu
naším partnerem je Vysoké učení technické v Brně, odbor slévárenství

Nespokojit se s dosaženým – stále a cílevědomě

osvojovat si nové technologie
stále investovat do nové techniky
zvyšovat kvalifikaci pracovníků

Trvale udržitelný rozvoj –soustavná každodenní praxe

ochrana životního prostředí
přátelské pracovní prostředí
zodpovědné hospodaření s energií a vodními zdroji
odpady – jejich minimalizace a zužitkování jako hodnotné druhotné suroviny

 

 

ar