Vývojové středisko

Vývojové středisko odlitků z litin, ocelí, slitin Al, Cu, Sn, Pb

- poradenství materiálu a konstrukce odlitků

- vývoj odlitků

- vývoj technologie

- tvorba 3D modelů

- simulace lití, tuhnutí, predikce napětí

- programování CNC obrábění

- výroba modelů a jaderníků

- výroba forem pro gravitační lití

- výroba forem pro nízkotlaké lití

- odzkoušení gravitačního lití

- vypracování dokumentace pro sériovou výrobu

- zajištění výroby odlitků

Spolupráce: Vysoké učení technické v Brně vutfsi_m
Fakulta strojního inženýrství
odbor slévárenství

Vývojové středisko bylo vybudované za podpory EU, programu Operační program Podnikání a inovace,  projektů INOVACE 4.1. INO1/123 a POTENCIÁL 4.2. PTO1/162

 

eu_rozvoj_reg logo_mpo
czechinvest czechinvest1

 

Vybavení vývojového střediska technikou

Programové vybavení

- SW konstrukční – Solid Works

- SW obrábění – Solid CAM

- SW obrábění - Power Mill

- SW modelář - ProEngineer

- SW simulace lití, tuhnutí a predikce napětí – QuikCast

- SW pro řízení a informaci Easy - Technology

- SW kancelářské – Windows 7, MS Office, AVAST

Výpočetní a kancelářská technika

- PC, servery

- tiskárny, ploter AO

- promítací technika

- digitální fotoaparát

Stroje a zařízení

- CNC frézovací centra – 7x

- CNC frézka na grafitové a Cu elektrody

- CNC soustružnické centrum

- CNC elektroerozivní hloubička

- CNC elektroerozivní řezačka

- elektroerozivní vrtačka

- univerzální frézky, soustruhy, vrtačky

- brusky na plocho a na kulato

- tavicí a udržovací el. odporové pece

- licí stroje stacionární a sklopné

- vzduchový tryskač

- brusky pásové a kotoučové

Kontrolní a měřící přístroje

- spektrometr

- přístroj na měření naplynění slitin Al

- tvrdoměr

- přístroje na měření a kontrolu teploty taveniny

- přístroje na měření a kontrolu teplot forem a odlitků

- 3D ramenový digitální přístroj na měření rozměrů a ploch

ar