Filozofie


Firma MOOD International, s.r.o. zabezpečuje kvalitu své činnosti jako komplexní soubor činností a opatření, který dává našim odběratelům i dodavatelům jistotu, že naše společnost je stabilní společností která se rozvíjí a splní jejich očekávání. Zaměstnanci pracují v podmínkách odpovídající druhému desetiletí 21. století, jsou vytvářeny podmínky pro další budoucnost společnosti. Obyvatelstvo v okolí má jistotu, že společnost svojí činností je šetrná k životnímu prostředí.


priloha


Konkurenční výhodou společnosti je vybudovaný nový provoz  „ na zelené louce“, bez zátěží z minulosti. Provoz byl postaven a vybaven zařízením na základě nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Respektovali jsme normy a legislativu ČR, technické dokumenty komise TGL EU, které definují nejnovější technologie a techniky z hlediska ochrany životního prostředí podle IPPC. Dokumenty jsme měli k dispozici již v době přípravy výstavby a byly plně promítnuty jak do výstavby objektů, tak i do výběru technik a technologií. Zastáváme názor, že při instalaci nových zařízení a technologií je třeba volit taková zařízení a postupy, které jsou nadčasové a zabezpečují hygienické, ekologické a bezpečností standarty s velkým časovým předstihem. Tím se vyhneme následným a drahým dodatečným opatřením.


Naší filozofií je i to, že ekonomické podmínky vytváří podmínky pro realizaci procesního a technického rozvoje a naopak tento rozvoj podmiňuje ekonomický rozvoj.


 


ar