Projekty MPO

IMPULS
Ministerstvo průmyslu a obchodu -
výzkum a vývoj
Podpořeno ze státního rozpočtu.

č. programu : FI- IM/152
Název : Výzkum a vývoj technologie a výroby odlitků na nářadí
Zahájení : 2004           Ukončení : 2005

Spoluředitel : FOCAM, spol. s r.o, Olomouc

logo_mpo

 

TANDEM
Ministerstvo průmyslu a obchodu
– výzkum a vývoj
Podpořeno ze státního rozpočtu.

č. programu : FT – TA 3/136
Název : Výzkum a vývoj procesu řízeného lití a plnění forem a usměrněného tuhnutí odlitků ze slitin Al odlévaných do kokil
Zahájení : 2007 -2008

Spoluřešitel:
VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství
odbor slévárenství

 

logo_mpo

 

 

ar