Projekty EU

INOVACE

EVROPSKÁ UNIE – Operační program Podnikání a inovace

č. programu : 4.1. INO1/123

Název : Komplexní služby pro výrobu odlitků ze slitin Al

Zahájení : 9/2007        Ukončení : 4/2011

Investice :

- výstavba sídla firmy a provozů - montované stavby

- výrobní stroje a nástroje pro třískové obrábění

- výrobní stroje a příslušenství pro elektroerozivní obrábění

- technika pro výrobu a zkoušky odlitků ze slitin Al

- kontrolní a měřící přístroje

- výpočetní technika

- SW obrábění – SolidCAM

 

Z programů EU byly podpořeny dodávky strojů, zařízení a přístrojů, část výstavby, výpočetní technika a tak bylo doplněno a rozšířeno firemní vývojové středisko a jeho činnost.

eu_rozvoj_reg logo_mpo
czechinvest czechinvest1

 

POTENCIÁL

EVROPSKÁ UNIE – Operační program Podnikání a inovace

č. programu : 4.2.PTO1/162

Název : Technologické centrum odlitků vyráběných ze slitin Al

Zahájení : 1/2008        Ukončení : 3/2011

Investice

- podpora dokončení nových vývojových prostor

- stroje a zařízení na výrobu zkušebních odlitků, forem a modelů

- kontrolní a měřící přístroje

- výpočetní technika, sítě

- SW řídící a informační - Easy Technology

- SW simulace lití a tuhnutí QuickCast

- SW konstrukční SolidWorks

- SW obrábění SolidCAM

- SW kancelářský – Windows 7, MS Office, AVAST

- reprodukční a propagační technika

Vývojové náklady

- mzdové náklady

- náklady expertů

 

Z programu EU byly podpořeny investice a dovybavení již existujícího vývojového  střediska a částečně jeho činnost.

eu_rozvoj_reg logo_mpo
czechinvest czechinvest1
ar