Materiály

Litiny

  • šedá litina ( litina s lupínkovým grafitem)
  • tvárná litina ( litina s kuličkovým grafitem )
  • legovaná litina
  • temperované litina
  • speciální litiny – ADI

Lité oceli

  • uhlíková ocel
  • legované ocel – nízkolegovaná, vysokolegovaná
  • speciální – žáruvzdorná, žáropevná, otěruvzdorná chemicky odolná o pod.

Nerezi

Slitiny neželezných kovů – Al, Cu, Mg, Pb, Sn

Kompozity

 

 

 

ar