Strojní vybavení zkušebny

 

Zařízení a přístroje

 • tavící a udržovací elektrická odporová pec – 300 Kg  2x
 •  

 • licí stroje stacionární
 •  

 • licí stroje sklopné
 •  

 • vzduchový tryskač
 •  

 • zařízení pro úpravu taveniny dávkováním zrnitých přísad, profukováním N2 a argonem a promícháváním  taveniny
 •  

 • přístroj pro měření naplynění
 •  

 • spektrometr
 •  

 • pásová pila
 •  

 • pásová a kotoučová pila
 •  

 • digitální měřící rameno pro měření délek a tvarů
 •  

 • zařízení pro měření a kontrolu teploty taveniny a forem
 •  

 

 

 

ar