Technika

TECHNIKA = TECHNOLOGIE + VÝROBNÍ  TECHNIKA + PŘÍSTROJE

PROGRAM ROZVOJE SPOLEČNOSTI
-
základní dokument dlouhodobého rozvoje společnosti zahrnuje :

 • Technologii – způsob výroby
 • Výrobní techniku – stroje, zařízení
 • Kontrolní a měřící přístroje
 • Informační techniku, počítače
 • Stavby – budovy, haly, sklady, komunikace, inženýrské sítě,vodohospodářské stavby
 • Pracovníci - vzdělávání

Instalace nové techniky, udržování stávajícízákladní podmínka kvality výroby

V období 2008 – 2011 bylo investováno  do výrobních strojů a zařízení18 578 650 Kč .

Kontrolní a měřící přístrojepodmínka správné funkce technologie a požadované kvality výrobků

V období 2008 – 2011 bylo investováno do přístrojů 2 408 675 Kč.

Informační technika, počítačemoderní a efektivní nástroj pro kvalitu

V období 2008 – 2011 bylo investováno do IT 2 868 900 Kč.

Stavby vhodné podmínky pro práci

V období 2008 – 2011 bylo investováno do staveb 36 870 900 Kč


KONTROLNÍ A MĚŘÍCÍ  PŘÍSTROJE
kontrola technologie, výrobků

KONTOLY  prováděné MOOD International, s.r.o. :

 • měření délek univerzálními měřidly
 • měření délek a tvarů digitálním měřícím ramenem
 • vážení
 • měření teploty taveniny
 • měření teploty povrchů součástí, forem
 • měření naplynění taveniny
 • měření složení kovových materiálů spektrometrem
 • měření tvrdosti

KONTROLY protokolární zajišťujeme externě u akreditovaných laboratoří.

 

ar