Historie

Firma vznikla v roce 1995 spojením podnikatelských aktivit majitelů – rodinných příslušníků a využitím jejich zkušeností a kvalifikace. Při tom bylo navázáno na rodinou tradici zámečnické dílny Augustin Vyhlídal a synové. Zámečnická dílna byla nejdříve v rodinném domku v Brně – Židenicích, později se přestěhovala do pronajatých prostor na Starém  Brně na Rybářské ulici. V 50 –tých letech byla dílna znárodněna a začleněna do Obnovy  Brno jako zámečnická                 a údržbářská dílna. Po roce 1989 bylo již zařízení zastaralé a z části zničené. Do založené firmy nebylo nic převzato a majitelé začínali zcela z nuly a bez prostředků.

V roce 1995 majitelé pronajali malou zámečnickou dílnu v Bílovicích nad Svitavou po podnikateli, který zkrachoval. Byly zakoupeny dva starší soustruhy a frézka a jedna starší CNC frézka. Současně jsme pronajali stolařskou dílnu pro modelárnu v Brně – Bystrci od stavební fakulty VUT. Firma začínala se 6 zaměstnanci.

Od počátku své činnosti se firma orientovala na náročnější výroby – výrobu modelů a opracování odlitků. Od roku 1996 již modelové zařízení byla vyráběna kombinací tradičních metod s metodou CAD/CAM na CNC frézce. Při výrobě byly uplatněny i zkušenosti majitelů se slévárenským výzkumem.

V roce 2000 byly již prostory v Bílovicích malé a nevyhovující a firma přesídlila do pronajaté údržbářské dílny ve Vojenských stavbách v Brně na ulici Vídeňská. Byly přikoupeny další obráběcí stroje a přijati noví pracovníci. Výrobu jsme podporovali řešením výzkumných programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Vytvářeli jsme systematicky vědomostní fond, který nám umožnil řešit náročné zakázky a poskytovat komplexní služby včetně vývoje. S katedrou slévárenství, VUT v Brně jsme uzavřeli dlouhodobou smlouvu o spoluprácí, která trvá dodnes.

Výroba opět postupně rostla, prostory již opět nevyhovovaly a tak byl zakoupen pozemek a připravena výstavba sídla firmy a provozovny v Moravanech u Brna. Výstavba byla podpořena získáním projektů Evropské unie z programů OPPI a investičním úvěrem. Po ukončení výstavby v říjnu 2009, byl přestěhován provoz a od listopadu 2009 firma již působí v nových prostorách. V následujících měsících výstavba byla dokončována. Současně byly pořízeny nové stroje, zavedeny nové technologie, vybudováno vývojové středisko odlitků ze slitin Al, vybudována zkušebna. Byli přijati noví pracovníci a významně byla zvýšena výrobní a vývojová kapacita.

 

 

ar