Zkušebna

 

  • odzkoušení a odladění forem pro gravitační lití Al v kovových formách

 

  • vývoj technologie a metalurgie odlitků ze slitin Al

 

  • ověření zkušebních serií odlitků ze slitin Al

 

  • měření teplotních parametrů formy a technologie výroby odlitku

 

  • kontrola složení odlitků spektrometrem

 

  • kontrola rozměrů odlitků univerzálními měřidly a digitálně

 

 

 

 

ar