Ekonomika

Plánované využití vnitřních a vnějších ekonomických zdrojů je  základem rozvoje naší firmy firmy.

Svoji podnikatelskou aktivitu jsme zahájili bez financí, prakticky z „0“ tím, že jsme pronajali malou zámečnickou dílnu. Dnes vlastníme moderní strojírenský provoz.

Vývoj ekonomiky firmy

graf_1graf_2

Komentář

- mezníky rozvoje firmy
- 1995 - 3/2000 pronajatá malá zámečnická dílna Bílovice nad Svitavou
- 4/2000 - 10/2009 pronajatá dílna ve Vojenských stavbách v Brně
- od 11/2009 vlastní nové objekty v Moravanech u Brna
- přestěhování do větších prostor vždy přineslo vyšší výkony
- 6/2008 - 6/2010 hospodářská krize
- zvýšení přidané hodnoty
- změna výrobků a zavedení výroby  nářadí pro plasty

 

ar