Výzkum

Cíl:

Poskytnout zákazníkům víc, než jen dodávat odlitky.

Metoda :

Spojené síly výzkumu a vývoje s výrobou

Nabídka:

Partnerská spolupráce – výzkum – výroba - užití

Vývojové středisko odlitků ze slitin Al - vybudované za podpory Evropské unie

Vývoj technologií výroby odlitků a modelů

Projekty řešené s podporou MPO

Projekty financované MOOD


Spolupracující organizace

vutfsi_m Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Odbor slévárenství
FOCAM, spol. s r.o
slévárna
Olomouc
UNITHERM, s.r.o.
slévárna
Jablonec nad Nisou
KOVOLIT Česká spol, s r.o
slévárna
Česká

 

ar